خدای ,عاشقانه ,غمگین خدای ,نوشته عاشقانه

دل نوشته عاشقانه و غمگین خدای من..

 

گفتم: خدای من، دقایقی بود در زندگانیم که هوس می کردم سر سنگینم را که پر از

دغدغة دیروز بود و هراس فردا، بر شانه های صبورت بگذارم، آرام برایت بگویم و بگریم، در

آن لحظات شانه های تو کجا بود؟

 

بقیه در ادامه مطلب..


سایت عاشقانه لاو سیب منبع اصلی مطلب : سایت عاشقانه لاو سیب
برچسب ها : خدای ,عاشقانه ,غمگین خدای ,نوشته عاشقانه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دل نوشته عاشقانه و غمگین خدای من..